Charakter vodyMimopstruhová
VyužitíSportovní
Témat1
Webhttps://www.olsovec.cz/sportovni-rybolov/
Druh vodyRybník
Poslední kontrola17.12.2018 od MIra
po přihlášení můžete revír opravit, nebo nahlašte chybu dole na stránce.

Popis revíru

RYBÁŘSKÝ ŘÁD
1. Rybolov se smí provádět pouze v úseku 50 m od tělesa hráze a mostu po půjčovnu lodí u
autokempu. Lov z lodí nebo na jiném místě je zakázán.

2. Doba rybolovu – ryblolov je povolen od 1.7. do 30.8. tohoto roku a to od 5.00 – 21:00 hod.

3. Rybářské nářadí a pomůcky:
a) je povoleno lovit na dva pruty, nejvíce o dvou návazcích a jednoduchými háčky.
b) při chytání na dvojháček nebo trojháček smí být pouze jeden návazec
c) při přívlači je povoleno lovit jen jedním prutem
d) Rybář je povinen mít při lovu:
Podložku na manipulaci s ulovenými rybami.
Podběrák, vyprošťovač háčků a matr pro zjištění délky ryby.
e) Je zakázáno řezat vidličky z rostoucích stromů.

4. Počet a evidence úlovků
a) v jednom dnu si může lovící ponechat 1ks ušleechtilé ryby tj.: kapr, amur, candát,
štika, sumec. Plotice, okoun, bez omezení. Lín je hájen, pouští se.
b) Při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby je lovící povinen tuto skutečnost ihned
zapsat do přehledu o úlovcích s označením data ulovení, druhu a délky ryby v cm.
c) Po ponechání si ušlechtilé ryby denní lov končí.

5. Chování při lovu - při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenosti
minimálně 3m, pokud se nedohodnou na menší vzdálenosti. Místo k lovu nesmí být žádným
způsobem vyhrazováno. Majitel povolenky je odpovědný za škody vzniklé neopatrným
zacházením s rybářským načiním, případně za škody vzniklé na stanovišti vodního díla nebo
zařízení a březích.

6. Kontrola a dozor – tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž a orgány veřejného
pořádku, kterým je chytající povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského náčiní,
nářadí a úlovku. Při zjištění přestupku jsou kontrolní orgány oprávněny odebrt povlenku, rybářské
náčiní, nářadí a úlovky. Pokud se dopustil přestupku protizákonným ustanovením rybářství,
zejména zapůjčil nebo jinak postoupil, zneužil nebo jakkoliv pozměnil povolenku, chytal na
nepovoleném místě, ponechal nastraženou udici bez osobního dozoru, počínal si nepřístojně vůči
dozorčím orgánům nebo jinak poškozoval hospodářské zájmy rybářství.
Týmž způsobem budou postiženi ti, kteří nedodrží ustanovení o četnosti úlovku na osobu a den,
nebo toto ustanovení jakkoli obcházejí.
Povolenky k lovu ryb je možno zakoupit v autokempu Olšovec Jedovnice.
Po ukončení platnosti povolenky je nutno záznam přehledu o úlovcích odevzdat v místě vydání
povolenky.
Funkci rybářského hospodáře se všemi jeho právy a povinnostmi vykonává Fy Olšovec s.r.o.,
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE.
Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to
budou rybářské zájmy vyžadovat.

Reklama