Ujistěte se, že váš email existuje. Pokud nemůžete potvrdit registraci, tak jste uvedli neexistujici email. Dotaz pak pošlete z vašeho mailu, ne přes tento formulář, nemám vás jak kontaktovat.

Přepiš číslo