Články mohou psát všichni uživatelé webu (Psaní článku). Dokončený článek nabídnutý ke schválení je před zveřejněním ještě zkontrolován. Pokud článek označíte jako připravený, maximálně do týdne je zkontrolován a schválen. Termíny zveřejnění se mohou ještě změnit.

Články je možné opravovat ještě 60 dní po zveřejnění.

Za každý článek získáváte odměny (Odměna za článek) a po dosažení hranice pro vyplacení (Vyplácení odměn), dostanete tyto odměny na váš účet.

Pomohla vám tato nápověda? Ne