Pronájem pozemků na Novomlýnské nádrži

Zveřejněno: 10.4.2017 v 07:25 , Autor: Vladimír Souček Revír: Dyje 5 Novomlýnská nádrž , Zdroj: Dolní věstonice

Pronájem pozemků na Novomlýnské nádrži

Obec Dolní Věstonice se rozhodla pronajímat místa na svém pozemku - kde se místa nachází a jaká je cena?

Kapitoly článku

Rezervace pozemků bylo spuštěno 17.03.2017, v 00:00 hod a pozemky mají šířku cca 6 metrů.

Pronájem části pozemku je možno realizovat pouze prostřednictvím registračního systému umístěného na stránkách obce Dolní Věstonice v sekci Rezervační systém na nájem částí pozemku. Podmínky nájmu části pozemku p. č. 663/2 v k. ú. Dolní Věstonice jsou dány Smlouvou o nájmu.

Po kliknutí na zvolené číslo se objeví kontaktní formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat. K závazné rezervaci je nutné zaslat částku 5 000 Kč na bankovní účet obce Dolní Věstonice, č. ú.  6821651/0100, a to do nejdéle do 7 dnů od registrace. Variabilním symbolem bude číslo části pozemku, které zájemce požaduje. V případě, že částka nebude připsána na účet do 7 dnů od registrace, bude požadované místo pro daného zájemce stornováno a zveřejněno v registračním systému jako volné.

Následně do 14 dnů od registrace se musí zájemce dostavit v úředních hodinách na Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67 a uzavřít Smlouvu o nájmu. Nejdéle do 7 dnů od podpisu Smlouvy je nutno uhradit na výše uvedený bankovní účet zbývající část ročního nájmu, tj. 15 000 Kč a vratnou kauci ve výši 20 000 Kč.

Kapitoly článku

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama