Vydávání krátkodobého 30 denního rybářského lístku

Zveřejněno: 20.1.2017 v 07:32 , Autor: Vladimír Souček

Vydávání krátkodobého 30 denního rybářského lístku

Jak je to s výdejem krátkodobých rybářských lístků, je nutné splňovat kvalifikační předpoklady?

Jednatel ČRS Ing. Jan Štípek vysvětluje jak je to s vydáváním krátkodobých 30 denních rybářských lístků

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zavádějící vydávání krátkodobého 30 denního rybářského lístku.

Dosud byl rybářský lístek vydáván obecními úřady pro celé území ČR na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku od jeho vydání.

S účinností od 1. 1. 2017 je obecními úřady vydáván rybářský lístek také na dobu 30 dní od jeho vydání; jeho cena není dosud stanovena, je nutné doplnění zákona o správních poplatcích (uvažuje se o ceně 200 Kč). V současnosti, dle informací z Ministerstva zemědělství ČR, bude 30 denní rybářský lístek vydáván bez poplatku do stanovení správního poplatku za jeho vydání (předpoklad druhá polovina roku 2017).

Pro vydání tohoto krátkodobého rybářského lístku není třeba prokazovat kvalifikační předpoklady a předkládat o tom osvědčení.

Tento rybářský lístek ovšem neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl následně vydán rybáři dlouhodobý rybářský lístek. K prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku bude i nadále třeba předložit osvědčení o získané kvalifikaci.

Celé znění vyhlášky v pdf souboru.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 1x:

Reklama