Omezení bivakování v Nových Mlýnech

Zveřejněno: 3.1.2017 v 06:00 , Autor: Vladimír Souček Revír: Dyje 5 , Dyje 4B

Omezení bivakování v Nových Mlýnech

Omezení bivakovaní a dalších činností na veřejných prostranstvích v katastru Přítluk

Kapitoly článku

Obec přítluky schválila na svém zasedání dne 6.6.2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou omezuje na veřejném prostranství řadu činností. Vyhláška je platná od 1.7.2016.

A protože místy pod hrází občas chodím, tak jsem si nevšiml, že by přístřešků ubylo. Je ale pravděpodobné, že obec čekala na zveřejnění vyhlášky v bližších podmínkách. Letos tedy máme dodatek ve kterém je tato vyhláška odkazována.

Kdo je oprávněn kontrolovat dodržování vyhlášky

Přestupky proti veřejnému pořádku, případně jiná porušení obecně závazných vyhlášek, která budou přestupkem podle § 46 odst. 2, projednávají obce (§ 53) – obecní úřady či zvláštní orgány obcí. Kontrolou „v terénu“ lze tedy pověřit zejména zaměstnance obecního úřadu, který bude zároveň oprávněn zahájit řízení o přestupku, případně jej rovnou projednat a uložit pokutu v blokovém řízení. Jeho pravomoci budou vycházet z pravomocí obecního úřadu. Na rozdíl od Policie ČR či obecní policie však nebude mít oprávnění, která policistům svěřují zvláštní zákony – právo nosit zbraň, použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a podobně. 

Obec také předala řešení přestupků Břeclavi veřejnoprávní smlouvou. Takže kontrolu by prováděla MP Břeclav.

Mapa všech zákazů na Dyji 5

Uvidíme jaký postup obec zvolí a pro úplnost celé znění oné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o zajištění ochrany životního prostředí v k. ú. Obce Přítluky a

k. ú. místní části obce Přítluky - Nové Mlýny.

Zastupitelstvo obce Přítluky se na svém zasedání dne 06.06.2016 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ vyhláška"):

Čl. 1

Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Čl. 2

1)    Na veřejném prostranství v k. ú. Obce Přítluky dle přílohy 1. a k. ú. místní části obce Přítluky - Nové Mlýny dle přílohy 1. se zakazuje táboření, stanování, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými a přípojnými vozidly mimo pozemní komunikaci a umísťování jakýchkoliv dočasných přístřešků, bivaků, či jiných mobilních objektů typu maringotek, karavanů apod. Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství mimo pozemní komunikace. Zákaz uvedených jednání na pozemních komunikacích je upraven právními předpisy vyšší právní síly.

2)    Stanováním a tábořením se rozumějí všechny formy bez ohledu na to, zda jde o užití stanu, přístřešku s podlahou nebo bez podlahy, obytného přívěsu nebo obytného automobilu nebo jiné formy.

čl. 3

Výjimku z čl. 2 lze udělit pro konání sportovních a kulturních akcí. Výjimku povoluje obecní úřad. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 30 pracovních dnů před konáním akce.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2016.

Kapitoly článku

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama