Okolí nádrže Slatina projde revitalizací

Zveřejněno: 3.3.2015 v 19:25 , Zdroj: www.lhmp.cz

Okolí nádrže Slatina projde revitalizací

Další z krásných míst v Praze se v letošním roce dočká revitalizace. Retenční nádrž Slatina a její okolí patří mezi nejcennější pražské ornitologické lokality a je častým cílem rybářů, cyklistů i in-line bruslařů. V rámci revitalizace budou kolem rybníka

Retenční nádrž Slatina byla postavena na podmáčených loukách v okolí Hostavického potoka v k. ú. Dubeč v osmdesátých letech 20. století a do provozu byla uvedena v roce 1985. Nádrž byla vybudována za účelem zachycení zvýšených průtoků na Hostavickém potoce, a to zejména z oblasti průmyslové zástavby Dolních Měcholup. Hráz nádrže je dlouhá 153 m a vysoká 4,7 m a její břehy jsou opevněny polovegetačními tvárnicemi. Při povodních je nádrž schopna pojmout až 172 107 m3 vody a zatopená plocha je cca 10,9 ha. Řešené území retenční nádrže Slatina (dále jen RN) je poměrně malé svou rozlohou, avšak tvoří ho oblasti rozdílného charakteru a využití. Zatímco ve východní a severní části se nachází plochy využívané převážně k volnočasovým aktivitám (rybářský revír, cyklostezka, in-line bruslení atd.) a louky s ojedinělou zelení, v západní části podél silnice K Lesíku se nachází naopak vzrostlý a hustý pás zeleně, s přechodem do neudržované louky s roztroušenými keři a stromy. Jižní část lokality je spíše klidovějšího charakteru, navazuje na neudržovaný sad a intenzivně zemědělsky využívané plochy až k přítoku Hostavického potoka v jihozápadní části území. Okolí nádrže je významné nejen z hlediska volnočasových aktivit − v rámci celé pražské aglomerace je Slatina velmi cennou ornitologickou lokalitou s potvrzeným výskytem řady chráněných druhů ptáků. Navrhované řešení biologických úprav má za cíl zachovat, stabilizovat a podpořit ekologické hodnoty oblasti a zároveň využít a usměrnit rekreační potenciál dané lokality.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama