Hrozící omezení olova: rybáři a střelci si mohou oddechnout

Zveřejněno: 31.10.2019 v 17:21 , Zdroj: www.rybsvaz.cz

Hrozící omezení olova: rybáři a střelci si mohou oddechnout

Rybářská veřejnost může klidně spát. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) stahuje z jednání vlády strategický dokument, požadující omezení olova rybáři. 29. listopadu vydalo MŽP oficiální tiskovou zprávu, oznamující stažení materiálu "Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice na období 2020-2030" z programu jednání Vlády ČR, naplánované na tento týden. Verze, na které MŽP v současnosti pracuje, nebude návrhy na omezení olova (jako rybářské zátěže ani lovecké munice) nadále obsahovat.

Tomuto rozhodnutí předcházelo dlouhodobé jednání, zakončené schůzkou zástupců resortu MŽP s předsedou ČRS Dr. Machem, jednatelem Ing. Heimlichem a zástupci dalších dotčených subjektů, o které jsme v předchozích dnech informovali. Jsme velmi rádi, že se povedlo najít společný postup a kompromisní řešení; ministr Brabec v tiskovém prohlášení uvádí:

"... potvrdil (jsem), že MŽP je proti plošnému zákazu používání olova ve střelách i rybářských olůvkách a takto také bude nadále MŽP vystupovat při jednáních, která se povedou v Evropské komisi."

Případný vliv olova na životní prostředí v podmínkách ČR bude podroben nezávislým analýzám a průzkumům, na jejichž zadání se budou podílet všechny zapojené subjekty, včetně ČRS. Současná zpráva agentury ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), která sloužila jako jeden z hlavních podkladů pro návrhy omezení olova, je totiž často kritizována jako tendenční a neúplná. V České republice nebyl do současnosti dopad olověné munice a rybářských olůvek na životní prostředí prokázán.

Děkujeme všem subjektům, které se v posledním období aktivně zapojily do jednání, zejména iniciativě Liga Libe, Českomoravské myslivecké jednotě, Českému střeleckému svazu i Ministerstvu zemědělství, a v neposlední řadě rovněž zástupcům Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Brabcem za vstřícný a konstruktivní přístup.

Zprávy na webu mzp:

Vláda zítra nebude projednávat Národní strategii řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030. MŽP jí po dohodě se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého a Moravského rybářského svazu, Českého střeleckého svazu, Ligy LIBE a Ministerstva zemědělství přepracuje. Problematika olova v ní řešena nebude.

"V pátek jsme se dohodli s našimi partnery, že problematika olova ve Strategii řešena nebude. Ministerstvo životního prostředí nejdříve zadá studie konkrétních dopadů vnosu olova do životního prostředí přímo v České republice. Znovu jsem zástupcům všech asociací a sdružení potvrdil, že MŽP je proti plošnému zákazu používání olova ve střelách i rybářských olůvkách, a takto také bude nadále MŽP vystupovat při jednáních, která se povedou v Evropské komisi. Na domácím poli jsme se dohodli na odborné diskuzi a získání podkladů," uvedl k pátečnímu jednání ministr životního prostředí Richard Brabec.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama