Více ledňáčků a dvě stovky labutí. Ornitologové v lednu spočítali ptáky na Dyji

Zveřejněno: 31.1.2019 v 07:27 , Zdroj: www.nppodyji.cz

Více ledňáčků a dvě stovky labutí. Ornitologové v lednu spočítali ptáky na Dyji

Od Vranovské přehrady po Drnholec počítali na začátku ledna ornitologové vodní ptáky na Dyji. Jen v národním parku jich viděli více než půl tisíce. Celkem jedenáct rozličných druhů. Přibylo ledňáčků i labutí. Odborníci opeřence na řece sčítají pravidelně od roku 2005.

„Největší radost nám udělal ledňáček říční. Jen na území národního parku jsme napočítali deset jedinců, což je více než dvojnásobek pravidelných počtů,“ říká zoolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát. Přibylo i ledňáčků mimo národní park, kde na Dyji ornitologové viděli 15 jedinců. „Tomuto létajícímu drahokamu pravděpodobně svědčí nižší stav hladiny vody v řece,“ soudí Mačát.

Pokračuje i trend přibývání zimujících labutí. „V letošním roce se tato populace ještě více zvětšila a celková početnost na území parku přesáhla 200 jedinců, což představuje nejpočetnější stav za dobu sčítání,“ popisuje Mačát.

I letos ornitologové na Dyji zahlédli ptačí zajímavosti. Mezi pozorovanými druhy tak nechyběly ani nezvyklejší druhy kachen. „Z mostu do Hardeggu je tak možné pozorovat v hejnu kachen divokých i skupinku šestnácti hvízdáků eurasijských. Ti v Podyjí zimují již pravidelně čtvrtým rokem,“ dodává Mačát.

Ornitologové naopak během sčítacích dnů nepozorovali na území národního parku žádné kormorány a to i přesto, že na již tradičním místě u břehu Znojemské přehrady bylo z počátku zimy hlášeno menší nocující hejno. „Nezamrzlé stojaté vody v okolí parku tak prozatím pravděpodobně poskytují potravní základnu pro tohoto rybožravého predátora. Otázkou však zůstává další průběh zimy, kdy nelze delší pobyt na území parku vyloučit,“ zamýšlí se Mačát.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama