Sucho nás trápí, o víkendu jsme opět lovili

Zveřejněno: 1.8.2018 v 08:16 , Zdroj: crs-sus.cz

Sucho nás trápí, o víkendu jsme opět lovili

Tak, jako téměř celou naši republiku, i nás v Mnichově Hradišti trápí a ničí nedostatek vody a velké sucho. MO hospodaří na třech rybochovných zařízeních – Mukařov, Arnoštice a Hoření Přestavlky, které se skládají ze sedmi rybníků. V tuto chvíli máme na vodě s obsádkou už pouze dva. Zbytek je na suchu. Přítok Veselka, který tuto soustavu zásobuje vodou, postupně od června vysychal, až vyschnul úplně. Soustava se nachází v polích, kde dochází k velkému odparu vody.

V největším rybníku soustavy začala být kritická situace s nedostatkem vody a kyslíku již minulé pondělí. Nebylo na co čekat a ve čtvrtek, po krátké poradě, jsme se rozhodli zbývající vodu z rybníku vypustit, ryby slovit a převézt do sportovních vod MO, stejně jako tomu bylo i z menších rybníků této soustavy. A to s vědomím všech rizik a problémů, které jsme museli očekávat a řešit při výlovu v tomto období.

Ono nebylo ani moc co řešit, neboť ponechání obsádky v rybníku by jisto jistě znamenalo během pár dní její kompletní úhyn. Rybník se už pár týdnu navíc nacházel i pod velkým tlakem rybožravých predátorů, kteří zde měli vyloženě prostřený stůl, zejména volavky a vydry si v těchto podmínkách přišly na své.

Celá akce musela proběhnout tzv. jako kulový blesk, což se nám i povedlo. Zbývající vodu z rybníku jsme vypustili ve dvou krátkých vlnách, aby ryba s naší vydatnou pomocí sjela s vodou do loviště pod hrází. Tam byla rychle odlovena a rovnou nakládána na auta a převážena do sportovních revírů MO.

Celkově jsme odlovili a zachránili 1 000 kg ryb, z čehož bylo nejvíce násadového kapra, dvou a tříletého lína s amury, dále pak bílá ryba a roček štiky. Samozřejmě jsme se v těchto podmínkách nemohli vyhnout i úhynu, který byl 80 kg což je 8 % z celkově vylovené hmotnosti ryb, což je v těchto podmínkách téměř zázračné číslo.

Děkuji všem členům, kteří nám přišli na pomoc zachránit naše rybí kamarády.

Podobné problémy řeší téměř všechny MO na svých vodách, a tak jim přejeme spousty sil a potřebné rybářské štěstíčko. Dle dlouhodobých předpovědí bude ještě hůř, a tak se nebojte jít do podobných rizikových rozhodnutí, kterými můžete ve většině případů jen získat.

Zároveň žádám členskou základnu o spolupráci a pomoc funkcionářům MO, není v jejich silách v tuto dobu vše zabezpečit sami. Všechny vodní plochy vyžadují v současné době pravidelné monitorování, a hlavně rychlou a včasnou reakci. Nenechte je v tom, jsou to i vaše ryby.

Situace s nedostatkem vody je v naší zemi už několik let jasně viditelná. Až na několik rozhodnutí městských úřadů mi chybí jednoznačná opatření státní správy a vodoprávních úřadů, která by tento stav již nezhoršovala. Tím mám na mysli učinit alespoň základní kroky, jakými jsou zákaz zalévání, odstávky fabrik, kontroly odběrů atd. Dnes každý den přibývají vrty k soukromým odběrům, napouštíme bazény, zaléváme trávníky, MVE stále jedou, nepochopitelný pro mě je i pohled na zemědělská pole podél našich řek, kde se čerpá voda na zalévání po celý den až jsou na polích kaluže vody a vedle téměř suché koryto řeky.

Ptám se, kam až tento stav musí dojít, abychom se začali chovat jako rozumní lidé a chránili vodu, to nejcennější, co všechny živé organismy potřebují k přežití?

Bohužel jsme pasivní i my, rybáři. Aktivitu projevujeme pouze v ochraně našeho osobního zájmu. Je naivní si myslet, že naše problémy vyřeší za nás někdo jiný, ale to už by se stalo. Minimální naší snahou by měl být soustavný tlak na městské a obecní úřady, aby vydávaly vyhlášky o zákazu použití povrchových vod! ÚS a Rada by zase v tomto duchu měly tlačit na krajské úřady a ministerstva. Dejme se do toho, déšť podle předpovědí jen tak nepřijde.

Dušan Hýbner, hospodář MO Mnichovo Hradiště

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama