Projekt čištění Brněnské přehrady má před sebou třetí etapu

Zveřejněno: 29.5.2018 v 07:32 Revír: Svratka 5 Brněnská přehrada , Zdroj: www.pmo.cz

Projekt čištění Brněnské přehrady má před sebou třetí etapu

Povodí Moravy spouští od 29. května srážení fosforu na přítoku do brněnské údolní nádrže, od 24. května uvádí postupně do provozu aerační věže.

Dokončení spuštění celého aeračního systému je plánováno na čtvrtek 31. května. S blížícím se startem letní sezony tak chtějí vodohospodáři udělat vše proto, aby koupání v Brněnské přehradě bylo pro rekreanty co nejpříjemnější a kvalita vody zůstala po celé období dobrá.

Provzdušňovací systém v kombinaci s dávkováním síranu železitého, který je pro člověka zcela neškodný, má vytvářet takové prostředí, které brání masívnímu rozvoji nepříjemných sinic. Síran železitý vysráží fosfor, který se díky tomu do nádrže dostane jen ve formě nevyužitelné pro sinice. Fosfor, který je právě pro sinice klíčovou živinou, se ve vodním prostředí vysráží a klesne na dno a stane se jeho neškodnou součástí.

Aerační systém zase vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršuje podmínky pro přezimování v sedimentech. Navíc se okysličí i sedimenty, ze kterých se pak nemůže vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami uvolnit zpět do vody.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama