Zpráva o činnosti odboru čistoty vody a životního prostředí SÚS 2017

Zveřejněno: 31.1.2018 v 07:18 , Zdroj: crs-sus.cz

Zpráva o činnosti odboru čistoty vody a životního prostředí SÚS 2017

Odbor se sešel dvakrát, a to v měsíci červnu a prosinci se slušnou účastí. Nezúčastnění členové komise se řádně a včas omluvili. Program jednotlivých schůzek s písemnými materiály a CD byl omluveným členům komise zaslán poštou.

mluveným členům komise zaslán poštou.

Odbor projednal bez připomínek:

Zpráva o činnosti odboru ČV a ŽP na rok 2016
Plán práce na rok 2018

Zástupci odboru se zúčastnili v roce 2017 odborných seminářů souvisejících s činností odboru. Z každého semináře byla zpracována krátká informační zpráva doplněná získanou elektronickou prezentací jednotlivých přednášejících.

Semináře:

A. Seminář „Rybníky 2017“ pořádaný dne 15. – 16. 6. 2017 v areálu ČZU Praha. Byl zaměřen na historii a současný vývoje rybnikářství v českých zemích. Byly tam vyhodnoceny související technické a administrativní reálné skutečnosti.

B. Seminář „Vydra 2017“ pořádaného dne 9. 9. 2017 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byl zaměřen na stav populace vydry říční, vývoj škod na rybí obsádce a problém vymáhání škod způsobené tak zvaně „zvláště“ chr. druhy živočichů.

C. Seminář „Problematika břehových porostů vodních toků a doprovodných porostů vodních děl“ pořádaný dne 18.12. 2017 v Praze.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama