Rybářský řád - přednost papírového soupisu

Zveřejněno: 6.1.2018 v 08:51 , Zdroj: www.crscb.cz

Rybářský řád - přednost papírového soupisu

Vedení Jihočeského územního svazu sděluje všem členům JčÚS ČRS a ostatním rybářům, kteří budou v roce 2018 lovit na revírech Jihočeského územního svazu ČRS, že pro všechny Jihočeské revíry ČRS platí Rybářský řád zahrnující bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů, který obdrželi spolu s povolenkou jako oddíl III povolenky k rybolovu.

V případě hájení revírů je rozhodující a závazné hájení revírů uvedené v popisu revírů nebo označení přímo na revírech formou vyvěšených cedulí. V případě, že v průběhu roku dojde ke změně zákona č. 99/2004 Sb. nebo prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. bude závazná informace zveřejněna formou tiskového prohlášení na webových stránkách Jihočeského územního svazu ČRS (www.crscb.cz) a následně uvedena v nejbližším dodatku k Rybářskému řádu a popisu revírů.

Vysvětlení: V posledních týdnech se na různých webech včetně webu českého rybářského svazu, z.s., (www.rybsvaz.cz) objevilo tvrzení, že „Rozhodující jsou vždy informace na webových stránkách, nikoli v papírovém soupisu revírů (v průběhu roku můžou nastávat změny, případně může být revír krátkodobě hájený například z důvodu konání rybářských závodů nebo vysazování ryb)“. Toto tvrzení je samozřejmě pro nás neakceptovatelné, neboť zákon č.99/2004 Sb. v paragrafu 13 odst.9 uvádí, že „V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.“

Pro rybáře lovící na našich revírech je tedy závazné dodržovat pravidla uvedená v povolence k lovu, konkrétně v části III povolenky označené jako Soupis revírů a rybářský řád. Není možné požadovat po lovících, aby před každou návštěvou konkrétního revíru prohledávali webové stránky jednotlivých místních organizací a zjišťovali případné změny v pravidlech, tak jak je uvedeno na výše zmíněných webech. V případě, že by v průběhu roku došlo ke změně státní legislativy, vydá Jihočeský územní svaz oficiální tiskovou zprávu k případné změně. Jihočeský územní svaz ČRS se snaží již několik let prosazovat, aby rybáři měli v oblasti rybářského práva tzv. právní jistotu. Z tohoto důvodu se tedy zcela zásadně distancujeme od zmíněné informace uvedené na oficiálním webu Rady ČRS.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama