ČRS, jak bude kráčet dál?

Zveřejněno: 4.1.2018 v 07:38 , Zdroj: www.rybsvaz-ol.cz

ČRS, jak bude kráčet dál?

Blíží se konec kalendářního roku 2017 a také zároveň konec čtyřletého volebního období. V nastávajícím roce 2018 čekají naši organizaci a nejen ji volby do všech orgánů. Ať už to budou volby v místních skupinách, dozorčí komisi a výboru MO.

Vážené kolegyně a kolegové.

Blíží se konec kalendářního roku 2017 a také zároveň konec čtyřletého volebního období. V nastávajícím roce 2018 čekají naši organizaci a nejen ji volby do všech orgánů. Ať už to budou volby v místních skupinách, dozorčí komisi a výboru MO. To samé bude i na úrovni Územních svazů, kde proběhnou volby v rámci výboru a dozorčí komise ÚS. V našem případě ÚS Ostrava. A v poslední řadě bude volen i nový předseda Rady ČRS. Čeká nás hodně náročný rok, jenž snad do budoucna přinese konečně i změny, na které celé rybářská veřejnost čeká.

Celý ČRS je dle mého názoru velice pomalý v příjmání a navrhování nových řešení a změn. Většina funkcionářů se ne zrovna pozitivně staví k novým změnám, které budou ku prospěchu hlavně řadových členů. Sami víte, že naše MO v letošním roce přijala usnesení, které mělo přinést změnu a hlavně mělo konečně prolomit a nasměřovat rybolov k sportovnímu rybolovu v rámci „Chyť a pusť“ v určeném úseku hlavní toku řeky Moravy, revír 471 049. Zvýšením nejmenších lovných mír u určených druhů ryb by přineslo určitě značné oživení rybí obsádky a také i v určeném úseku konečně i rozmnožování. Přijmuli jsme usnesení na naší schůzi zástupců místních skupin 25. března 2017. Osobně jsem posílal tuto část usnesení včetně podrobného popisu ohledně změn na revíru 471 049 Morava 18 na Územní svaz Ostrava k projednání. Ten se ovšem ničím takovým nezabýval, pravděpodobně to jeho představitele vůbec nezajímalo, nebo se neobtěžovali odpovědět. Jedinou a nejasnou odpověď jsme dostali za zápisu Hospodářského odboru ÚS Ostrava – návrh MO Olomouc je zamítnut. Bez jakéhokoliv udání důvodu. Okamžitě jsem písemně požadoval od hospodáře ÚS Ostrava pana Milana Konvičku písemnou odpověď na celý náš návrh zaslaný výboru ÚS Ostrava. Žádnou písemnou odpověď jsme do dnešního dne opět nedostali. Na hospodářských prověrkách, které proběhly 30. 11. jsme znovu připomínaly tu skutečnost, aby nám bylo písemně odpovězeno, proč náš návrh byl zamítnut. A to ještě nemusím připomínat, že zasílám emaily i rybářskému technikovy Ing. Rostislavu Trybučkovi k zaslání písemné odpovědi. Ono je totiž hodně pohodlné raději nic nepsat a nečinit, vše nechat při starém a nic nedělat – protože kdo nic nedělá, nic nepokazí! A já se ptám – kde je ta spolupráce na úrovni MO a ÚS dle platných Stanov a Jednacího řádu ČRS? ÚS má napomáhat, spolupracovat a koordinovat s MO. Jak spolupracovat? Pouze v odvádění finančních prostředků? Funkcionáři, kteří jsou placeni z příspěvků řadových členů, co dělají ku prospěchu MO? Asi neustále postupují dle starého ruského přísloví z Gogolova Revizora: „ Pán Bůh je vysoko, Báťuška car daleko, no a my v gubernii si můžeme dělat co chcem.“ Nebo to co mi bylo řečeno kolikrát za doby totalitní, a hlavně když jsem dva roky sloužil vlasti: „ Hele soudruhu, nech to bejt!“

Jak chce celý ČRS svaz řešit změny ku prospěchu celé členské základny? Kde je změna denní doby lovu, o které se již několik let hovoří? Proč nejsou některé rybářské revíry, nebo jejich úseky vyhlášeny v systému chyť a pusť? Proč na většině rybářských revírů není K 70? Dále ochrana dravých a reofilních ryb - navýšením jejich nejmenší lovné míry a navýšení nejmenší délky nástražní rybičky tak jak např. to má Jihočeský územní svaz? Proč nejsou přísnější tresty za přestupky na úseku rybářství?
Vše jde hodně pomalu, změny nejsou prosazovány razantněji a systematicky. Nečinnost a stále nečinnost, nechuť něco změnit, lepší vše nechat při starém a vy řadový členové mlčte a plaťte. Opravdu socialistická politika „biče a cukru.“ A tak se chce ČRS rekrutovat ve změnách a nařízeních? Touto hlemýždí jízdou se nikam nedostane a bude jen přešlapávat na místě.

Co přinesou v roce 2018 volby a jaké změny to sám nevím. Ale vím jedno. Aby celá členská základna, hlavně na úrovni MO místo diskuzí na internetových rybářských serverech přišla na schůze a jasně dala najevo nadřízeným složkám ČRS svou jednotu v názorech a požadavcích. A jestli srozumitelné, pokrokové návrhy nebudou splněny, pak funkcionáři, kteří tyto požadavky mají plnit, nemají na svých místech co dělat.

Pevně věřím do budoucna v celistvost ČRS jako celku, v žádném případě si nepřeji jeho štěpení. To by byla jeho konečná. Jedině jako silný celek dokáže mnoho, ale také s lidmi, kteří se nebudou vymlouvat jak to či ono není dobré nebo to nejde. S funkcionáři, kteří budou komunikovat hlavně s pevnou členskou základnou, obecními úřady, městskými a krajskými úřady, ministerstvy ale i na úrovni vlády ČR.

Vzbuďme se konečně! Česká republika je právoplatným členem Evropské unie. Hodně rybářů z okolních zemí nám závidí možnost tak rozsáhlého rybolovu na rybářských revírech ČR. A hlavně také v jak silně organizovaném spolku jsme. Nepokazme to. Avšak zkusme se podívat, jak přísná pravidla rybolovu mají např. v Německu, nebo na klubových vodách v Anglii. To je taky jedna z možností pro ČRS – nahlédnout pod pokličku jak se vaří jinde.
Pevně věřím že, do čela ČRS bude zvolen mladší a pokrokový funkcionář ÚS Středočeského Dušan Hýbner. Věřím tomu, že je to člověk, který má ambice a je v aktivním věku na rozdíl od jiných funkcionářů v pokročilém věku, kteří by měli být uznalí a složit funkce. Určitě pan Hýbner (pokud bude zvolen) bude pracovat tak aby celý ČRS byl jednotný, udržel svou celistvost a pozměnil pravidla rybolovu ku prospěchu a spokojenosti alespoň velké části celé základny ČRS. Protože na 100% se nikomu nepodařilo nikdy vyjít vstříc. Ale to je to po staletí známé řecké slovo: Démos-kratos. A nepleťme si ho s anarchií a prosazováním vlastních zájmů.

Do nastávajícího roku vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, krásné chvíle strávené u vody. Neb se budu opakovat a to přesně dle mistra herce Jana Wericha, který říkal: „ Čas strávený na rybách se nezapočítává do času běžného života.“ Šefčík Michal – předseda.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama