Blíží se čas odevzdat sumáře a docházky

Zveřejněno: 30.12.2017 v 08:50 , Zdroj: www.crsplzen.cz

Blíží se čas odevzdat sumáře a docházky

Držitel povolenky k lovu je povinen povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti odevzdat organizaci, která ji vydala. Pro držitele ročních povolenek platí termín do 15. 1. 2018. Sumář úlovků a docházek musí být řádně vyplněn, nevyplněné řádky v Oddílu II povolenky k lovu je nutné proškrtnout.

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama