Posílení spolupráce mezi rybářskou stráží a PČR

Zveřejněno: 22.12.2017 v 07:41 , Zdroj: www.rybsvaz.cz

Posílení spolupráce mezi rybářskou stráží a PČR

Na konci listopadu proběhlo jednání zástupců ČRS, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje a Ministerstva vnitra. Cílem této schůzky byl projekt na zintenzivnění spolupráce mezi ČRS a policií při řešení přestupků a trestných činů na úseku rybářství.

Těsnější spolupráce by měla umožnit kvalifikovat a stíhat porušení rybářských předpisů nejen pouze jako přestupky, ale v případě závažnějších porušení při vysoké míře společenské škodlivosti takového jednání rovněž rámci trestního řízení jako trestné činy.

V případě zjištění závažného porušení legislativy budou všechny tři složky úzce spolupracovat na zjištění pachatele, zadokumentování jeho jednání a následků, kvalifikovaném odhadu škody i následném postupu. Policie ČR bude mít kontakty jak na uživatele revíru, tak na hospodáře a členy rybářské stráže. V tuto chvíli probíhá aktualizace seznamu ryb s ceníky pro vypořádání škodních událostí; v připravovaném škodním ceníku budou zohledněny i faktory ovlivňující cenu jako jsou genofond, trofejní kusy, chovné hejno a další.

Sestavují se seznamy soudních znalců v oblasti ichtyologie a rybářství a připravuje se návrh definice, které nakládání s rybami by bylo možné považovat za týrání a jeho pachatele stíhat jako trestný čin dle § 302 tr. zákoníku (podsekávání, bodání, nešetrné usmrcení ryby, resp. ponechání ryby samovolně leknout a podobně).

Projekt se v první fázi naplno rozběhne na území Středočeského územního svazu a jeho výsledky budou pečlivě monitorovány; postupně lze uvažovat o jeho rozšiření i do ostatních územních svazů.

Pevně věříme, že úzká spolupráce mezi uživatelem revíru, rybářskou stráží a Policií ČR výraznou měrou přispěje k ochraně našich revírů. O dalších podrobnostech budeme informovat.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama