Hladiny řek v povodí Moravy jsou výrazně pod normálem

Zveřejněno: 1.4.2017 v 07:44 , Zdroj: www.pmo.cz

Hladiny řek v povodí Moravy jsou výrazně pod normálem

Hladiny toků v povodí Dyje a Moravy byly v průběhu týdne převážně setrvalé, nebo rozkolísané. Na tocích v povodí Bečvy, na Moravě a Dyji byla z počátku týdne tendence spíše vzestupná vlivem srážek, poté klesající. Celkové rozdíly hladin v povodí Moravy a Dyje se v uplynulém týdnu pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -12 cm do +8 cm. Celkově nejmenší vodnost byla dosažena na Křetínce, kde hladina klesla za poslední týden o 7 cm.

ýdenní průměry v povodí Moravy a Dyje byly v porovnání s dlouhodobými hodnotami pro březen většinou v poměrně širokém rozpětí od 15 do 100%. Větší hodnoty vykazovaly Desná a Vsetínská Bečva (105 – 150 % dlouhodobého průtoku pro měsíc březen). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici teklo průměrně 62% dlouhodobého měsíčního průměru a Dyjí v Ladné 18%. Hladiny většiny řek jsou aktuálně pod normálem. Hladiny jsou ve srovnání s dlouhodobými průměry nízko především na jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji. Méně než 10% dlouhodobého měsíčního průtoku teče Litavou v Brankovicích. Pod hranicí sucha je Olšava v Uherském Brodě, Velička ve Strážnici, Jevišovka v Božicích, Balinka v Balinách. Dřevnicí ve Zlíně teče aktuálně 22% dlouhodobého měsíčního průměru, Svratkou ve Veverské Bítýšce 20%, Oslavou v Oslavanech 21%. Vsetínská Bečva v Jarcové je na 23%, Romže ve Stražisku na 22% a Třebůvkou v Lošticích 22%. Moravou teče v Olomouci 57%, ve Spytihněvi 39% a ve Strážnici 41% dlouhodobého měsíčního průtoku. Bečva v profilu Dluhonice má 33%, Dyje ve Trávním Dvoře na 26%. V úterý 28. 3. a ve středu 29. 3. bylo z VD Nové Mlýny puštěno cca 98 m³/s pro potřeby povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Díky zvýšení odtoku z nádrže vodohospodáři dodali přímo do obory odhadem téměř 1 mil. m³ vody. Opatření vedlo k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha. Obdobnou manipulaci vodohospodáři provedli naposledy před 19 lety.

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama