Ze zasedání Republikové rady ČRS (březen 2017)

Zveřejněno: 17.3.2017 v 07:50 , Zdroj: www.rybsvaz.cz

Ze zasedání Republikové rady ČRS (březen 2017)

Republiková rada ČRS se sešla na své pravidelné schůzi 9. března 2017. Projednala zejména termínové kalendáře sportovních akcí a informaci o činnosti na úseku životního prostředí a čistoty vody.

V rámci kontroly usnesení informoval předseda hospodářského odboru Dušan Hýbner o jednání s MZe ČR ve věci výjimek z denní doby lovu. Záměrem ČRS je rozšířit počet mimopstruhových revírů se sezónním nonstop rybolovem ze současných 9 na zhruba 30 až 35. Důvodem je především zájem snížit koncentraci rybářů na současných revírech s nepřetržitým rybolovem. Podmínkou výběru dalších revírů však bude možnost efektivní kontroly dodržování pravidel rybolovu a podmínek udělené výjimky rybářskou stráží a předpoklad, že nebude docházet ke zhoršení čistoty a pořádku a narušení vztahů s majiteli pobřežních pozemků a dalšími uživateli vody. MZe ČR návrh ČRS posoudí a sdělí své stanovisko. ÚN Lipno, jeden z nejvýznamnějších revírů ČRS, kde mají rybáři možnost lovit nonstop Dalším bodem kontroly usnesení byla informace předsedy odboru životního prostředí a čistoty vody Miloše Martínka o přípravě semináře k problematice škod působených na rybách vydrou říční. Půjde o jednodenní akci, která proběhne v září na severní Moravě s předpokladem 60 účastníků. Vydra řiční způsobuje významné škody na rybích obsádkách Členové Rady obdrželi termínové kalendáře sportovních akcí v rybolovné technice a lovu ryb udicí pro rok 2017. V případě závodů v lovu ryb udicí je podmínkou konání souhlas příslušného uživatele rybářského revíru. K návrhu nebyly vzneseny připomínky a termínové kalendáře byly s výhradou přejmenování jednoho závodu schváleny. Předseda odboru životního prostředí a čistoty vody Miloš Martínek předložil písemnou zprávu o činnosti odboru v roce 2016, která byla připravena z podkladů poskytnutých územními svazy. Zpráva poskytuje, mimo jiné, přehled škod na rybách v důsledku vodohospodářských havárií (43 případů s celkovou škodou 2,88 mil. Kč – oproti předchozím letům mírný pokles), zmiňuje i škody způsobené rybožravými predátory (kormorán, volavka šedá, čáp černý a vydra říční). Ve zprávě se uvádí, že „pokud se k negativnímu vlivu predátorů na rybí společenstva připojí ještě další nepříznivé faktory, je výsledkem podlomená reprodukční a samoobnovovací schopnost rybích společenstev, což je patrné zvláště i lipana podhorního.“ Dále jsou v materiálu akcentovány další negativní vlivy působící na rybí obsádky, např. úprava toků a malé vodní elektrárny. Předseda hospodářského odboru Dušan Hýbner informoval Radu o únorovém zasedání odboru, který projednal plány zarybnění revírů v užívání Rady na rok 2017 (nádrže Orlík a Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší a pstruhová Morava 24), dále záměry uživatelů revírů na výjimky z denní doby lovu (viz výše), ochranu trofejních ryb (zatím nebylo dosaženo shody) a přípravu námětů na změnu prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství (jakmile bude změna připadat v úvahu). Vysazování lososovitých ryb na revíru Veslařský kanál Račice úzce souvisí s možnosti lovu ryb pod ledem na tomto revíru Horní míra u kapra - jedno z opatření na ochranu trofejních ryb Rada dále schválila žádost Jihočeského územního svazu ČRS na materiálovou a finanční podporu propagační akce u příležitosti Světového dne rybářství (27.6.), kterou uspořádá Jč. ÚS v rámci 18. ročníku Frymburských slavností konaných 9. – 10.6.2017 ve Frymburku u Lipna. Rada nominovala jako delegáty na kongres CIPS (mezinárodní organizace rybářského sportu), který proběhne tentokrát v Praze ve dnech 27. – 30. dubna 2017: na generální shromáždění předsedu ČRS dr. Alexandera Šímu a koordinátora sportovní činnosti ČRS dr. Josefa Doležala, na zasedání muškařské federace předsedu odboru LRU muška Martina Musila a na zasedání sladkovodní federace předsedu odboru plavaná Radka Zahrádku. Jednatel ČRS podal Radě obvyklý přehled o činnosti mezi zasedáními - ČRS připravil svazovou expozici na výstavě FOF FISHING na letňanském výstavišti v Praze (velká návštěvnost, v rámci výstavy se konalo i tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců ČRS a MRS za rok 2016); proběhla jednání na Ministerstvu životního prostředí a na Ministerstvu zemědělství o připravované novele zákona na ochranu přírody a krajiny (předložení se posouvá s března na konec roku 2017); zástupci zájmových svazů se sešli k přípravě společné soutěže pro děti (viz aktualita z 10.3.2016), Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko zorganizoval v Ostravě prezentaci informačního systému LIPAN (již využívaného třemi územními svazy). Expozice ČRS na výstavě FOR FISHING 2017 v Praze Letňanech Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 6. dubna 2017. Jan Štípek, jednatel ČRS

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama