Rybáři jednali s premiérem o rybožravých predátorech

Zveřejněno: 31.12.2016 v 07:38 , Zdroj: www.rybsvaz.cz

Rybáři jednali s premiérem o rybožravých predátorech

Těsně před vánočními svátky došlo k pracovnímu setkání p. premiéra Sobotky a čelných představitelů Ministerstva zemědělství (p. ministr Jurečka, p. náměstek Mlynář, p. náměstek Veselý) a Ministerstva životního prostředí (p. náměstek Mana, p. náměstek Dolejský, p. ředitel Šíma) s vedením Českého rybářského svazu (p. předseda Šíma, p. Vrána), produkčních rybářů (Rybářské sdružení ČR) a myslivců (ČMMJ).

Tématem jednání byly problémy způsobované rybožravými predátory na rybářských revírech. Zvláštní pozornost byla věnována problematice škod působených hlavními škůdci - kormoránem velkým a vydrou říční. Byly probírány náhrady škod, výše škod, udržitelné stavy predátorů a účinnost současně prováděných opatření. Během rozhovorů byla otevřena také otázka bobra, který sice nepatří mezi rybožravé predátory, ale působí škody prohrabáváním hrází, či přicpáváním výpustních zařízení rybníků. V této souvislosti byl rozebírán management bobrů v rámci jednotlivých územních celků ČR, metodika prevence škod a možnost čerpání dotací na ochranu výpustních zařízení před bobrem. V průběhu jednání vyjádřil p. premiér Sobotka porozumění problémům rybářů a přislíbil řešení aktuálních problémů při administraci žádostí o odstřel kormoránů a při následných zpětných hlášeních pro obecní úřady. Ze strany obou ministerstev a rovněž i spolkových a produkčních rybářů bylo s uspokojením kontatováno, že po delších jednáních se dospělo k částečnému řešení jak v oblasti legislativní úpravy časově omezených náhrad škod způsobených kormoránem, tak v otázkách vymezení působnosti orgánů povolujících redukci stavů kormorána, tak i ve faktickém realizaci poskytování těchto náhrad. Zaznělo však také, že problém tím zcela vyřešen není a otázka rybožravých predátorů ještě bude nepochybně intenzivně diskutována. Tomuto jednání těsně předcházelo tradiční setkání p. premiéra Sobotky se zástupci spolků (rybáři spolkoví i produkční, myslivci, chovatelé, včelaři, zahrádkáři atd.), kterého se za ČRS zúčastnil p. předseda Šíma a zástupci Středočeského ÚS, p. Hýbner a p. Horáček. Sekretariát Rady ČRS

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama